Top of the page

Cyngerdd Cor y Penrhyn

Dyddiad:17 Mehefin 2017

Yn dilyn cyngerdd llwyddiannus yn 2015, bydd Côr y Penrhyn yn rhagor yn cael cwmni y band prês enwog o Swydd Efrog, y Black Dyke Band mewn cyngerdd yn Venue Cymru Llandudno ar y 17eg o Fehefin 2017. Mae tocynnau ar gael yn syth o Venue Cymru, neu gan aelodau'r Côr.