Top of the page

Cyngerdd Cantorion Baroc Cwmbran

Dyddiad:13 Mai 2017

CBS Chorus & Dance 13th May7.30yh Nos Sadwrn 13 Mai 2017

Eglwys Saint Ioan, Heol Risca, Casnewydd

Tocynnau ar gael oddi wrth aelodau y Côr neu wrth Roy Goddard ar 029 2075 6660.