Top of the page

Gloria!

Dyddiad:09 Rhagfyr 2017

DonutsCyngerdd Nadolig Corâl Sain Dunwyd

7.30yh Nos Sadwrn 9fed Rhagfyr. Eglwys Illtud Sant, Llanilltud Fawr.

Tocynnau: £10.00 (£5.00 plant) wrth y drws neu oddi wrth Siop Lyfrau Nickleby.