Top of the page

Amdanom Ni

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu creu, perfformio a recordio cerddoriaeth gyfoes glasurol Gymreig, trwy ymestyn i gymunedau a chynulleidfaoedd yn genedlaethol a rhyngwladol.

Ein nod yw hyrwyddo a chynyddu'r ystod a nifer o berfformiadau proffesiynol ac amatur o weithiau cerddorol clasurol cyfoes Cymreig gan ddatblygu a chreu gweithiau newydd. Rydym yn awyddus i ddatblygu cyrhaeddiad, ymgysylltu cerddoriaeth glasurol gyfoes Gymreig mewn cymunedau ar draws Cymru, yn enwedig gyda phobl ifanc. Mae ein hymrwymiad i gefnogi'r sector cerddorol amatur yng Nghymru i greu a pherfformio cerddoriaeth glasurol gyfoes Gymreig yn ganolog i’n gweledigaeth.

Mae Tŷ Cerdd – Canolfan Cerddoriaeth Cymru yn sefydliad corfforedig elusennol a ffurfiwyd yn 2013. Cyn hynny roedd Tŷ Cerdd yn Gymdeithas Anghorfforedig a ffurfiwyd yn 2004, yn ganlyniad o gyfuniad o Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru (WAMF) a Chanolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru (WMIC).

Crëwyd Tŷ Cerdd er mwyn parhau darparu gwasanaeth i gymdeithasau perfformio yng Nghymru ac i warchod y storfa o lawysgrifau cyfansoddwyr a chedwir yn ymhlith ei chasgliad. Ers 2013 mae’r gwasanaethau y mae Tŷ Cerdd wedi eu darparu wedi canolbwyntio yn fanylach ar hyrwyddo cerddoriaeth glasurol gyfoes o Gymru. Mae hyn yn cael ei wneud trwy hyrwyddo ar-lein a sefydlu Recordiau Tŷ Cerdd, mae’r ddau weithgaredd yma yn cefnogi prif bwrpas elusennol y cwmni. Lansiwyd Darganfod Cerddoriaeth Cymru (www.darganfodcerddoriaethcymru.com) ym mis Rhagfyr 2015 yn lwyfan digidol â’i fwriad i ddarparu gwasanaeth ddosbarthu i holl gyhoeddwyr o gerddoriaeth glasurol gyfoes Cymreig. Mae’r wefan newydd yma wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Faber Music.

Ym mis Rhagfyr 2015 fe ddaeth Tŷ Cerdd yn ddosbarthwr grantiau loteri gan gynnig 5 cynllun newydd sbon. Mae’r cynlluniau yma wedi eu creu er mwyn ehangu cenhadaeth Tŷ Cerdd a gellir canfod manylion am y rhain yma.

Mae Tŷ Cerdd wedi datblygu cysylltiadau cryf yn rhyngwladol trwy ein haelodaeth o:

· Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM)

· Cymdeithas Bandiau Pres Ewrop (EBBA)

· Cymdeithas Ryngwladol o Ganolfannau Cerdd (IAMIC)

Mae Tŷ Cerdd yn cydnabod y cyfleoedd strategol mae’r cymdeithasau rhyngwladol yma yn eu cynnig i’n gwneuthurwyr cerdd broffesiynol ac amatur ac mi fyddwn yn hyrwyddo cyfansoddwyr a pherfformwyr Cymreig trwy ein haelodaeth â’r sefydliadau yma.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.