Top of the page

Llyfrgelloedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Wasanaethau Llyfrgell Tŷ Cerdd.

ORIAU AGOR Y LLYFRGELL YW DYDD GWENER 9yb – 4yp. Cysylltwch ag Ethan Davies am ragor o wybodaeth: ymholiadau@tycerdd.org

Defnyddiwch gyfleuster chwilio’r llyfrgell gerddoriaeth i ddod o hyd i waith neu sgôr penodol yn y llyfrgell fenthyca neu archif cerddoriaeth Cymru. Mae copïau ymchwil o gerddoriaeth Cymru ar gael yn yr archif, a sgorau perfformio corawl ar gael yn y llyfrgell fenthyca. Ar ôl dod o hyd i’r gwaith, cysylltwch â swyddfa Tŷ Cerdd neu ddefnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein i gadarnhau a yw’r gwaith ar gael i’w logi neu ei archwilio.

Mae catalog y llyfrgell fenthyg yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, i’r rhai sydd â diddordeb i logi cerddoriaeth, gallwch lawrlwytho catalog dros dro o gerddoriaeth gorawl yma.