Top of the page

Tŷ Cerdd yn cyhoeddi ei dymor Cerddoriaeth Ieuenctid ar gyfer 2017

Dyddiad:24 Chwefror 2017
Mae Tŷ Cerdd, ar y cyd â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn cyhoeddi ei dymor cerddoriaeth ieuenctid ar gyfer 2017 sy’n cyflwyno ystod uchelgeisiol o gyngherddau gyda rhaglenni sy’n cael eu clymu gan weithiau’r gyfansoddwraig o Gymru, Rhian Samuel a cherddoriaeth yr Unol Daleithiau.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:
• Y perfformiad cyntaf yn y byd o ddau waith pwysig newydd gan Gyfansoddwraig Breswyl Tŷ Cerdd, Rhian Samuel.
• Pete Harrison yn arwain Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn perfformiad o Rhapsody in Blue gan George Gershwin.
• Perfformiad cyntaf Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.
• Dathlu cerddoriaeth o America ar draws rhaglenni pob un o’r 5 ensemble ieuenctid.

Rhian Samuel Head ShotCyfansoddwraig Breswyl Tŷ Cerdd
Gyda chefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, mae’r gyfansoddwraig nodedig o Gymru, Rhian Samuel, wedi cael ei chomisiynu i gyfansoddi darnau i Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Ym mis Ebrill, bydd y Gerddorfa Chwyth yn perfformio This Precious Earth am y tro cyntaf a bydd y Band Pres yn perfformio Taliesin ym Mhorth-cawl a Llanelwy.

Mae’r comisiynau hyn gan Dŷ Cerdd i offerynnau chwyth a phres yn dynodi cwys newydd i’r gyfansoddwraig a aned yn Abertawe ac sydd fwyaf adnabyddus o bosib am ei cherddoriaeth gerddorfaol a siambr, gan gynnwys Tirluniau a dderbyniodd glod mawr pan gafodd ei berfformio am y tro cyntaf ym Mhroms y BBC yn 2000.

Bydd darnau gan Rhian Samuel, enillydd gwobrau niferus gan gynnwys Medal Glyndŵr am wasanaethau i’r Celfyddydau yng Nghymru a Gwobr ASCAP-Rudolph Nissan, hefyd yn cael eu cynnwys mewn cyngherddau gan Gorau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Byddant yn canu rhai darnau o’i cherddoriaeth fwyaf poblogaidd gan gynnwys Ave Regina Coelorum ac A Clear Midnight yn Nhrefynwy ac Abertawe.

Mae Rhian Samuel yn mwynhau ei rôl newydd a meddai, "Braint fawr i mi yw mynd yn ôl i le y cychwynnodd y cwbl – yng nghorau a cherddorfeydd ieuenctid Cymru. Dw i’n edrych ymlaen yn enfawr at gydweithio â’r bobl ifainc talentog ’ma."

Sŵn America
Mae cerddoriaeth o America yn ddolen gyswllt rhwng rhaglenni pum ensemble Tŷ Cerdd. Bydd rhai o ddarnau eiconig repertoire yr ugeinfed ganrif megis Fanfare for the Common Man gan Aaron Copland a Rhapsody in Blue George Gershwin yn cael eu perfformio ochr yn ochr â darnau gan enwau mawr, gydag Eric Whitacre, Morten Lauridsen a Philip Glass yn eu mysg.

Datblygu Doniau Newydd
Mae Tŷ Cerdd yn lansio cynllun datblygu proffesiynol newydd i gyn-fyfyrwyr ei ensembles cenedlaethol. Dros y Pasg, bydd grŵp dethol o raddedigion diweddar a myfyrwyr hŷn o ysgolion cerdd yn gweithio fel tiwtoriaid ar gwrs Band Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Ym mis Gorffennaf, bydd dau egin-arweinydd yn ymuno â chwrs y Côr Cenedlaethol Ieuenctid i gael eu mentora gan yr arweinydd Neil Ferris a ddywedodd: "Gwefr fawr i mi yw cael cydweithio â chantorion ifainc neilltuol Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a dw i wrth fy modd hefyd gael gweithio ochr yn ochr â Tomos Watkins a Tom Lazell, dau arweinydd ifanc o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a fydd yn gweithredu fel cynorthwywyr corawl."

Torri Tir Newydd
Mae 2017 yn gweld rhai o’r ensembles ieuenctid yn ymddangos am y tro cyntaf mewn canolfannau o gwmpas Cymru. Cynhelir cyngerdd Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe sydd newydd ei hagor, tra bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru’n chwarae am y tro cyntaf yn y Pafiliwn Mawr ym Mhorth-cawl a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

RHESTR CYNGHERDDAU

Band Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Tom Davoren (arweinydd)
2yp Sadwrn 15fed Ebrill
Theatr, Ysgol Haberdashers i Ferched Trefynwy, NP25 5XT

Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Elisabeth Toye (arweinydd), Will Mason (organ)
7.30yh Mercher 19ydd Ebrill
Eglwys y Santes Fair, Trefynwy, NP25 3BU

Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Pete Harrison (arweinydd), George Fradley (piano)
7yh Gwener 21ain Ebrill
Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Neil Ferris (arweinydd), Caradog Williams (piano)

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi gyda’r Gerdorfa Genedlaethol Gymreig
7.30yh Mercher 1af Mawrth
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, CF10 1AH

7yh Sadwrn 29ain Gorffennaf
Eglwys y Santes Fair, Abertawe, SA1 3LP

2.30yp Sul 30ain Gorffennaf
Eglwys y Santes Fair, Trefynwy, NP25 3BU

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Ian Porthouse (arweinydd)
2.30yp Sul 30ain Gorffennaf
Pafiliwn y Grand, Porthcawl, CF36 3YW

7.30yh Sadrwrn 16eg Medi
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
Eglwys Gadeiriol Llanelwy, LL17 0RD