Top of the page

Carolau Cymreig o Goleg y Brenin

Dyddiad:18 Rhagfyr 2017

Adams Fall News copy

Perfformiwyd carol newydd Richard Elfyn Jones, ‘Adam’s Fall’ am y tro cyntaf ar Ragfyr 11 yn Neuadd Gyngerdd Megaron yn Athens gan Gôr Coleg y Brenin, Caergrawnt. Bydd sawl perfformiad o’r garol yn ystod tymor y Nadolig gan gorau eraill. Ceir perfformiad arbennig ohono gan Gôr Coleg y Brenin yn ei gwasanaeth enwog o Naw Llith a Charol a ddarlledir yn fyw ar Noswyl Nadolig ar Radio 4, gyda recordiad ar Radio 3 ar fore'r Nadolig.

Mae carol gan Huw Watkins gyda’r anrhydedd blwyddyn yma o fod y ‘Carol wedi’i Gomisiynu’ am Garolau o Goleg y Brenin. Gosodiad ydy’r darn o ‘Carol Eliseus’ – carol plygain traddodiadol o Gymru. Mae hyn yn ddigwyddiad nodedig, gan mai hyn ydy’r tro cyntaf fydd carol yn yr achlysur yma wedi’i ganu yn yr iaith Gymraeg. Dywedwyd Watkins bod "gosod yr iaith wedi datgloi Cymreictod anniffiniadwy yn fy ngherddoriaeth". Darllenwch mwy yma.