Top of the page

Cyfle ar gyfer baritôn

Dyddiad:03 Ebrill 2018

Cysylltwch â ane Fox janeamberfox@hotmail.com am fanylion llawn.

Ardaloedd gwrthdaro. Lleoedd rhyfedd â rheolau rhyfedd. Prif leoliadau ar gyfer puteindai sy’n cael eu rhedeg gan y llywodraeth, troseddau rhyw a masnachu pobl.

Mae Peacekeeping yn archwilio pedwar persbectif mewn tref ar y ffin, lle mae milwyr rhyngwladol yn gwasanaethu.

Casgliad o bedair aria, lle mae pob llais operatig yn cael ei baru ag offeryn: gwleidydd ac obo; milwr ac offeryn taro; offeiriad a’r delyn; Menyw aidd a sielo.

http://asking4itproductions.co.uk/peacekeeping/